НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Научно-изследователските дейности ни помагат да научим повече за биологията и екологията на египетския лешояд и най-вече - да разберем кои са основните заплахи за вида. Те поставят една солидна основа за по-добро планиране и реализиране на директните природозащитни и  комуникационни дейности във връзка с опазването на  този световно застрашен и изключително полезен за планетата вид.

 


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България