Ресторанти за дивите лешояди

Достъпът  до обилна и качествена храна е едно от важните условия за оцеляването на младите египетски лешояди. Ето защо, чрез тази дейност се планира подхранване на  птиците на изградени специализирани площадки. Регулярното изнасяне  на домашни животни, умрели по естествен път, ще подпомогне и улесни нелекия живот не само на египетските лешояди, но и на други редки едри хищни птици. Екипът на проекта може да осъществи замисъла си само чрез ключовото съдействие от страна на общински, ветеринарни служби и разбира се, съвестните животновъди от проектните региони, които обичат дивата природа. 

 C3


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България