Менюто на египетския лешояд


Въпреки името си, египетският лешояд не се храни само с мърша. Разбира се, както при всяка мършоядна птица, голям процент от храната му съставлява месо от умрели животни. За разлика от другите наши лешояди обаче, той е способен да улавя дребни бозайници, костенурки, гущери, змии и други дребни животни.

Целта на това изследване е както да се обогатят познанията ни за хранителния спектър на египетския лешояд, така и да се определи запаса от хранителна база в местообитанията му и доколко той влияе върху броя на успешно отгледаните малки през гнездовия сезон.

 A5

Снимка: БДЗП


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България