Обезопасяване на електрически стълбове

След завършване на проучването за опасните електроразпределителни мрежи от изследователските дейности, следва директна консервационна дейност – тяхното обезопасяване. По този начин ще се намали риска от токов удар на птиците, който кацат на опасните електрически стълбове. Тяхното изолиране ще се извърши в проектните зони в България и Гърция, близо до гнезда на египетски лешояди и в места за концентрация на вида. Много важни партньори в дейността ще бъдат електроразпределителните компании в двете страни.  

Снимка Н.Терзиев


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България