Биология

Египетският лешояд обитава отворени хълмисти и нископланински територии. Гнезди основно на скали и скални стени, нерядко и в близост до населени места. Гнездата си разполага в скални ниши, площадки, цепнатини. Едно гнездо обикновено се използва в продължение на няколко години. Моногамен вид, който в Древен Египет се е смятал за символ на родителските грижи. 

 biology
 
Египетският лешояд е мигриращ вид. През септември младите и възрастните птици отлитат на юг и прекарват зимните месеци в Африка. През пролетта птиците изминават хиляди километри по обратния път към дома. Двойките се завръщат в гнездовите територии през март-април и се залавят с ремонт на гнездото, като и двете птици участват в него. Първо изграждат неговата основа като използват различни по размер вплетени клони, след това старателно постилат с вълна и парцали. Накрая гнездото се доукрасява с кости, коруби от костенурки и други остатъци от дневното меню. През април-май женската снася 1-3 яйца, които мътят и двамата родители.

food
Снимка: David Fajardo

 
Египетският лешояд се храни основно с мърша. Не случайно лешоядите са известни като санитари на природата. В менюто му се включват още насекоми, ларви, жаби, гущери, костенурки, които улавя живи. Нерядко патрулира край шосетата в търсене на прегазени животни. Посещава и намиращи се в близост сметища. Египетският лешояд се слави и със своята интелигентност. Това е една от малкото птици в света, която използва сечива. В Африка многократно е наблюдаван да използва камъни, за да разчупва изоставени щраусови яйца.

 

 

 

 


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България