Планините Цаманта, Филиатон, Фармаковуни и Мегали Рахи

Планините Цаманта, Филиатон, Фармаковуни и Мегали Рахи
Национално име: Ori Tsamanta, Filiaton, Farmakovouni kai Megali Rachi

Местоположение
Районът се намира на север от префектура Теспротия, на границата с Албания.
 
Ландшафт и биоразнообразие
В районите с ниска надморска височина преобладават храстови формации и широколистни гори, докато по-високите надморски височини са покрити от обширни пасища и редки иглолистни насаждения. В района се срещат също и скалисти оголвания, отвесни скали и ждрела, които допринасят значително за разнообразието на местообитанията.
Значение
Областта е важна за хищните птици. Важни видове птици в района са: Ciconia nigra, Falco naumanni, Falco biarmicus, Falco Peregrinus, Neophron percnopterus, Circaetus gallicus, Aquila heliaca, Aquila chrysaetos и Hieraaetus fasciatus.

Поминък
Човешките дейности включват животновъдство, горско и селско стопанство.

Заплахи
Основната заплаха е изоставянето на традиционната употреба на земята, особено на екстензивно животновъдство, което доведе до залесяване на откритите площи и намаляване на наличието на храна за грабливите птици. Освен това незаконното използване на отровни примамки има пряко въздействие върху лешоядите, а пътното строителство и незаконния  лов допълнително влошават стойността на района за орнитофауната.

Природозащитен статус
•    SPA: GR2120009 Ori Tsamanta, Filiaton, Farmakovouni, Megali Rachi (19,854 ha, 99 %)
•    WR: Agion Panton, Platanou, Kokkinolithariou, Agiou Nikolaou, Kato Xechorou, Keramitsas, Kryoneriou Dimou Filiaton (1.710 ha, 8 %), Ampelonas, Vavouriou, Mileas Dimou Filiaton (1.673 ha, 8 %), Panagia Kourouza - Makralexi (Lavdanis - Ag. Marinas) (1.378 ha, 6 %)


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България