Следпроектен природозащитен план

Снимка: А. Бунас

Следпроектният природозащитен план подробно описва как природозащитните дейности по опазването на вида се планира да продължат и да се развиват и след края на проекта. В детайли са посочени всички дейности, отговорната организация по тяхното осъществяване и начинът на финансирането им.

Документи

< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България