Отравяне

Консумирането на отровна храна е една от основните заплахи за оцеляването на египетския лешояд. Използването на разнообразни хранителни източници го прави особено уязвим към този вид вредно въздействие. В търсене на храна лешоядите често посещават сметища, което ги излага на риск от приемане на отровна или замърсена с опасни вещества храна. Залагането на отровни примамки за борба с хищниците е друг проблем, който все още търси своето решение. Употребата на родентициди и инсектициди в земеделието поразява гризачи и насекоми, които са част от дневното меню на беловласия старейшина. Натрупването на тези отровни вещества в организма на лешоядите може да се окаже летално за тях. С интензификацията в животновъдството все по-широко се използват антибиотици за лечение на домашните животни. Системното им приемане намалява имунитета на лешоядите, а това нерядко води до смърт.

poisoning

Снимка: Волен Аркумарев


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България