Трафик

Търговията с диви животни е незаконна дейност, която нанася незаличими щети върху популациите на редица застрашени видове по целия свят. Жертва на това престъпно деяние става и египетския лешояд. През България и Гърция нелегално се пренасят препарирани екземпляри за страни от Западна Европа. Обект на посегателство са не само възрастните, но и младите както и яйцата на световнозастрашения вид. Това оказва неблагоприятен ефект и е предпоставка за намаляване на неговата численост. Египетския лешояд е защитен от закона и посегателствата срещу него се наказват с цялата му тежест.

traffic


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България