Най-често задавани въпроси

1

Винаги сме знаели, че сме особняци за повечето хора. Много от тях не разбират защо работим точно това и каква е ползата от безкрайните усилия, които влагаме в нашата  кауза. В тази секция сме поместили някои от най-често задаваните ни въпроси касаещи лешоядните птици и природата като цяло. Под тях ще намерите нашите кратки отговори.

1. Какъв е основният мотив на природозащитните движения?

Да съхранят природното богатство, да запазят облика на нашия истински дом – планетата Земя. Всеки жив организъм и природните местообитания на планетата има право на съществуване. Човек има силата и властта да ги унищожава ,но дали има правото да го прави?

2. Има ли практична полза за човека съществуването на лешоядите или защо опазвате точно лешоядите?

Даваме отговор с пример от Индия. Ако има страна в света, където лешоядите са наистина многобройни, то това е тя. През последните 15 години, обаче, благодарение използването на един лекарствен продукт диклофенак и негови производни птиците поголовно измряха. Последиците – масово размножаване на бездомни кучета, бум на паразитните заболявания пренасяни от тях. Държавата търси скъпоструващи решения за справяне с проблема.  Връзката тук е, че  лешоядите са безплатна въздушна „служба” по почистването на органични отпадъци, като по този начин ограничават хранителната база за много наземни хищници и не позволяват тяхното неконтролируемо размножаване.

3. Ценни ли са лешоядите от гледна точка на науката?

Често науката се вдъхновява от многообразните същества на планетата ни и техните способности и приспособления за оцеляване. Ежегодно изследвания откриват в тропическите гори вещества с удивителни лечебни качества; някои видове охлюви са обект на изследвания свързани с регенерацията на тъкани клетки; акулите не развиват тумори; има земноводни, които буквално „възкръсват“ след минусови температури. Уникалното при лешоядите е механизмът, който са изградили в еволюционен аспект, за да неутрализират вредното въздействие на вредни бактерии и други патогени, които приемат с храната. Не е познат друг жив организъм с толкова висока киселинност на стомашните сокове. Ние не знаем колко полезни за човечеството могат да бъдат видовете докато не ни потрябва решението на проблем „заключен“ в тях. А науката няма как да ги изследва ако са изчезнали.

4.Какво е значението на лешоядите за екологичното равновесие в природата?

Всеки жив организъм има своята роля при поддържане равновесието в природата. Често загубата дори на един вид нарушава крехкия й баланс. Много от последиците стават видими след дълъг период от време и затова понякога ние не осъзнаваме колко важни и отговорни са действията ни в настоящия момент. Лешоядите са естествен ограничител на болести, зарази и епидемии. Само изчезването им от континента Африка би имало катастрофални последици за здравето на населението, добитъка и дивите животни там.

5.Могат ли лешоядите да допринесат за икономиките на местните общности?

Когато един ресурс има ограничено количество и разпространение то неговата стойност неминуемо расте. Днес  говорим за златото и петрола като подсигуряващи бъдещето икономически фактори, а забравяме биоразнообразието. Биоразнообразието е природно наследство на всеки човек. То не е притежание на компании и корпорации (точно за това са повечето борби на природозащитните организации). Така, че спасяването на всеки застрашен от изчезване вид е съхраняване на национално богатство за обикновения човек. В пооредялата ни дива природа орли, вълци и лешояди могат да бъдат важни туристически обекти и да донасят приходи на местното население. Ако не вярвате - посетете град Маджарово.

6. Какво може да направи всеки от нас, за да подпомогне каузата?

Принципно ако всеки един човек не застрашава с действията си съществуването на дивата природа той вече допринася за нашата кауза.

 

7. А, ако желанията му се простират по-надалеч?

Тогава:  

-         Активно подкрепяйте природозащитните организации в техните усиля за опазване биоразнообразието, здравето и поминъка на местните хора.

-         Проучете добре НПО сектора – не всички с „еко“, „био“ и „природа“ в името си задължително работят за тях. Някои са чисто фиктивни с икономически интереси.

-         Станете „посланици“ на про-еколгичното мислене в обкръжението си и отстоявайте идеите за биоразнообраие, право на живот на всички видове, чиста и здравословна среда за живот на хората.

-         Бъдете активни и информирани, не подценявайте силата на гражданското общество.

-         Пътувайте! Опознайте уникалната природа на страната ни и всички редки видове.

-         Подкрепяйте местното производство, особено ако то е екологично чисто.

-         Станете член и доброволец към НПО сектора и сами преценете как с вашите умения и познания можете да помогнете на идеята, която ни обединява.

-         Осъзнайте, че всяко човешко действие има последствия!

-         Ако имате възможност, дарете средства за образователни и директни природозащити дейности, като работа с деца от местните общности, охрана на гнезда на египетски лешояди, подхранване и други.

-         Подкрепяйте екологичното земеделие и екстензивното пасищното животновъдство – то дава качествена продукция и здраве за нас – хората, работа за местните общности и е изключително благоприятно за дивата природа (в сравнение с плановото моноблоково земеделие).

 

 


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България