Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

22.08.2018
  • Начало
  • Новини
  • Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа
© Pavel Stepanek

Нова научна статия, посветена на египетския лешояд, излезе в реномираното орнитологично списание Ornis Fennica. Статията е разработена от екип на Българското дружество за защита на птиците и представя резултатите от дългосрочен анализ на гнездовите параметри и тенденцията в популацията на световно застрашения вид в България от 2005 до 2016 г.

Гнездовите показатели са едни от  основните компоненти при проследяване на демографията при  птиците. Анализирането им е от ключово значение за идентифициране на факторите, оказващи влияние на тенденцията в популаците им. Дългосрочният мониторинг на популацията на египетския лешояд  (от 2005 до 2016 г.) в България показва едни от най-високите гнездови параметри на вида в Европа, основани на висок гнездови успех (1.11 ± 0.13 малки на гнездяща двойка), продуктивност (0.88 ± 0.1  малки на заета територия) и размножителен успех (1.2 ± 0.1 малки на успешна двойка).  Гнездовите параметри са по-високи дори от тези на места в Европа, в които видът се увеличава.  

Въпреки това през последните 14 години популацията на вида в България е намаляла с 51,7%. Причината за това обаче се крие не в гнездовите параметри, а основно в смъртността на възрастните и младите индивиди.

Анализът на характеристиките на отделните гнездови територии във връзка с гнездовия успех показва, че тези от тях,  които имат висока степен за заетост, поддържат най-продуктивните индивиди и продуцират основната част от малките в популацията.

Статията препоръчва разнообразни мерки и индивидуален подход на ниво гнездови територии за опазване на египетския лешояд в страната.

Статията „Гнездови показатели и тенденция в популацията на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България: насоки за опазване на вида“ може да намерите тук.

Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена