Семинар в Турция 2017

© Doğa Derneği

Между 6 и 7 октомври в Бейпазар, Турция, се проведе международен семинар по LIFE проект „Нова надежда за египетския лешояд“. Организатор на семинара бе Асоциация Природа/BirdLife Турция (DD) като целта му бе да се обмени информация и опит относно статуса, заплахите и природозащитните практики за опазването на египетския лешояд. В него взеха участие 15 души от 5 държави - представители на БДЗП, Асоциация Природа/BirdLife Турция (DD), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), WWF Гърция, Орнитологичният изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), BirdLife Африка, Меморандумът за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF), на Анатолийския университет и на Университетът Мехмет Акиф Ерсой.

Неслучайно Турция бе избрана като страна – домакин на семинара - тя приютява значителна гнездова популация на египетския лешояд, която се оценява се на над 1000 двойки. Програмата започна с теренна обиколка за наблюдение на птици, по време на която бяха наблюдавани три от четирите вида европейски лешояди, и продължи с редица презентации, посветени на представянето на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, на Плана за действие за опазване на балканската и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път (EVFAP), на отровните примамки на Балканите и на дейността на екипите с кучета за борба с отровите в Гърция, на работата по предотвратяване на изчезването на лешоядите в Израел, на състоянието на белоглавия лешояд в Турция и др.

Документи

< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България