Разпространение

Египетският лешояд е индо-африкански вид. Обитава обширни територии от Индийския и Арабския полуостров,  през необятните степи на Централна Азия и откритите хълмисти райони на Южна Европа до горещите пясъци на Африка. Изправен пред прага на изчезване днес египетският лешояд стеснява своя ареал на разпространение. В миналото се е окачествявал като често срещан вид на територията на цяла България като гнездене е установено дори по тепетата в Пловдив. Днес една от най-сигурните крепости на вида са Източните Родопи. Все още се среща в Русенски Лом, Провадийско-Роякското плато както и Източна Стара планина.

map


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България