Бракониерство

Незаконният отстрел е сред основните заплахи, водещи до намалявене числеността на египетския лешояд. До 70-те години на миналия век е било възприето схващането, че всички хищни птици са „вредни“, а тяхното преследване и убиване е насърчавано. Въпреки че са били защитени, голям брой египетски лешояди също са станали жертва на браконерство. Днес посегателствата срещу световнозастрашения вид са главно поради ниска екологична култура или с цел препариране и износ. Друг сериозен проблем, който нанася големи щети върху дивата популация на вида е ограбването на яйца и малки от гнездата. Египетският лешояд е защитен вид и посегателствата срещу него се наказват от закона.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България