Кратък отчет за проекта

Снимка: Д. Вавилис

Мисията на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ (2011-2016) бе да предотврати изчезването на египетския лешояд от България и Гърция. Мерките и дейностите, осъществени в рамките на проекта, бяха фокусирани върху главните и най-критични заплахи за вида и в двете страни: незаконната употреба на отровни примамки, токов удар от необезопасени електрически стълбове, унищожаване на местообитания, безпокойство и бракониерство.

Краткият отчет накратко представя главните постижения на проекта.

Документи

< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България