Включи се

Често получаваме въпроса „Аз как мога да помогна?“, като живеем в такъв забързан свят и всеки е преследван от задачи, в зависимост от професията си и социалния си статус. Затова, без да претендираме за изчерпателност, даваме някои предложения свързани с работата Ви. Прочетете ги и ако не откриете себе си за опазването на египетския лешояд, просто обичайте природата и бъдете активни и отговорни.  Един ден децата ни ще ни бъдат благодарни за това.

1. Намерете ни във Facebook и Twitter, разпространявайте информацията за заплахите за вида и за нашите усилия за неговото опазване.

2. Ако сте фермер можете да помогнете като развивате своя поминък екосъобразно и така осигурите подходящи условия за живот на египетския лешояд. От 2012г. стартират нови агроекологични дейности за поддържане местообитанията на египетския лешояд по мярка 214 „Агроекологични плащания“. Субсидия могат да получават фермери в региони с високо биологично разнообразие, които превръщат обработваеми земи в пасища и ги поддържат като такива. Свържете се с нас, за да получите помощ и ценни съвети за това как можете да кандидатствате по тази програма.

3. Ако сте ловец, свържете се с нас, за да получите подробен определител за птици. Той ще ви помогне да научите, кои птици са ловен обект и кои видове са защитени, а също и как да ги разпознаваме сред природата. Не стреляйте по грабливите птици. Ако те изчезнат, болестите ще унищожат популациите на дивеча.

4. Ако сте ученик, който обича природата, свържете се с нас и ще получите много интересна и увлекателна информация за живота на лешоядите. Посетете нашия Природозащитен център „Източни Родопи” в град Маджарово, където можете да наблюдавате лешояди на живо. Станете посланик на идеята за опазване на египетския лешояд и българската природа. Запознайте своите родители, близки и приятели с този рядък за страната ни вид и им разкажете за многобройните опасности, пред които е изправен и за нуждата от неговото опазване.

 

YLnvl9.JPG

5. Ако сте студент, запознайте вашите колеги и приятели с тази изключително красива и силно застрашена птица. Споделете с нас вашите идеи за популяризиране опазването на египетския лешояд. Станете член на БДЗП и се включете в природозащитните ни дейности като доброволец.

6. Ако сте учител, свържете се с нас, за да получите интересни материали, разработени специално в помощ на учителя природолюбител. Ние ще ви помогнем да разнообразите часовете по биология. Можем да ви предоставим интерактивни презентации, с които да въведете своите ученици в невероятния свят на лешоядите и дивите птици. Поканете ни, за да изнесем презентация и във вашето училище.

7. Ако обичате да наблюдавате птици сред дивата природа, посетете нашите Природозащитни центрове – „Източни Родопи” в Маджарово и „Пода“ край Бургас. Там можете да наблюдавате едни от най-редките видове птици в нашата страна и да се насладите на величествения полет на последните диви лешояди. Ще научите много интересни факти за техния живот и проблемите, пред които са изправени. Споделете с нас вашите наблюдения и снимки на египетски лешояд, с което ще помогнете за неговото опазване.

 

Yr5AMg.JPG

8. Ако сте природозащитник, станете член на нашата организация и се включете като доброволец в многобройните ни дейности, насочени към опазването на птиците и природата на България.

9. Ако сте изследовател, свържете се с нас и ние може да ви насочим да работите в сфера, която ще подобри познанията ни за опазването на световно застрашеният вид.

10. Ако сте бизнесмен, бъдете активен! Помогнете да опазим последните останали лешояди в България. Дарете средства за охрана, мониторинг, образование, изследване на египетските лешояди.

11.  Ако сте лесничей, и намерите мъртъв или болен лешояд, моля свържете се с нас. Помогнете ни да ограничим безпокойството по време на гнездене при тези птици.

12. Ако сте полицай, помогнете за опазването на египетския лешояд. Бракониерите са крадци на природа! Те ограбват един от най-ценните ресурси на страната ни. Помогнете за тяхното залавяне и наказване.

13.  Ако сте представител на местната власт, използвайте египетския лешояд, а и невероятната българска природа, като повод за гордост на местното население. В град Тополовград, Сакар планина,  местната община обяви друг световно застрашен вид, царския орел, за символ на града. Хората познават, обичат и се гордеят със символа си! Той привлича все повече туристи, което е добре за местната икономика. Помогнете за изграждането на гражданско общество, нетолерантно към бракониери. Те унищожават природните богатства принадлежащи на нас и нашите деца.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България