Комуникационна стратегия


Чрез комуникационната стратегия на проекта се цели по-задълбочено и качествено комуникиране на природозащитните послания до целевите групи, важни за опазването на египетските лешояди. Тя включва разработването на годишни комуникационни планове.

 

 


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България