Картиране на опасни електрически стълбове

Редица изследвания показват, че електро-преносните мрежи по света са причина за смъртта на стотици хиляди птици годишно. Особено лесна жертва на късо съединение стават млади и все още неопитни в полета птици.

С настоящото изследване целим да локализираме опасните за египетските лешояди електроразпределителни стълбове в целевите за проекта зони в България и Гърция. Извършеното картиране и последваща оценка на риска от електроразпределителни стълбове ще залегне в основата на последваща природозащитна дейност за тяхното обезопасяване. 

Снимка Н.Терзиев


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България