Противодействие на използването на отрови

Целта на дейността е да изгради мрежа от доброволни групи местни поддръжници, които са против използването на отров. Тези групи ще включват както фермери, ловци и учители, така и представители на местната власт и природолюбители. Дейтостта ще обхване всички проектни зони в България и Гърция. Тя е от изключителна важност, тъй като намалява риска по отношение на една от най-сериозните заплахи за вида -  противозаконното използване на отровни примамки. Чрез нея се опазва както египетския лешояд, така и много  други хищни птици.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България