Незаконно използване на отрови


Това проучване засяга една от най-големите съвременни заплахи за хищните птици - тровенето. Египетския лешояд, както и други световно застрашени видове хищни птици, могат да станат невинна жертва на неселективни методи за борба с хищници чрез отровни примамки. Тук ще обърнем особено внимание на случаи за незаконно използване на отрови в миналото и настоящето в целевите райони на проекта.

A3

Снимка: БДЗП


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България