Индивидуално подхранване на двойки

Това е пилотна дейност, при която мобилни екипи от полеви сътрудници по проекта доставят редовно малки количества висококачествено месо в близост до гнездящите двойки египетски лешояди през размножителния сезон. Докато дейността "ресторанти за диви лешояди" залага на всеобщото благо за дивите лешояди, то тук обръщаме „персонално внимание” на някои по-проблематични двойки: с не толкова „отговорни съпрузи”, самотни родители или двойки, които имат нисък гнездови успех.

 


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България