Проследяване на миграцията

Египетският лешояд е единственият мигриращ вид лешояд в Европа. Възрастните прекарват почти половината от годината в Африка. Младите, скоро след напускането на гнездото, предприемат дълго и рисковано пътешествие до местата за зимуване. Следващите 3-4 години от живота си те прекарват далеч от родното място, като изминават хиляди километри в търсене на сигурни места за прехрана и покой.

Все още не знаем със сигурност къде зимува популацията от египетски лешояди, обитаваща Балканите. Ще се опитаме да разгадаем тази тайна като поставим сателитни предаватели на млади и възрастни птици. Така ще знаем къде се намират маркираните лешояди във всеки един момент от живота си. Ще научим повече за местата, които посещават – зони за почивка, за хранене и прекарване на неблагоприятните зимни месеци, миграционни пътища, и  за заплахите, които ги дебнат по пътя им.

 

A2

Снимка: HOS


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България