ПРИРОДОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ


Тези дейности са същността на работата ни по вида, тъй като чрез тях се стремим да предотвратим изчезването му от България и Гърция. До голяма степен те се основават на проведените конкретни научно-изследователски проучвания по проекта.  Чрез тях оказваме пряко влияние на доказаните реално съществуващи заплахи като  отрови, бракониерство, безпокойство, липса на храна и др.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България