Агроекоологични практики

Една от сериозните заплахи за египетските лешояди произхожда от начина, по който се стопанисват земеделските земи. Голямото количество химикали за обработка на посевите попада в домашните тревопасни животни и след  тяхната смърт в хищниците, които стоят на върха на хранителната пирамида. Така в организмите може да се натрупат големи количества тежки метали и пестициди. Ако животните от своя страна са лекувани с антибиотици и други препарати това още повече застрашава живота на лешоядите, които се хранят с тяхното месо след смъртта им. Разболяването и смъртта на лешоядите са индикатор за нездравословна храна и среда, което автоматично означава, че трябва и ние хората да се замислим какво ядем и как качеството на храната влияе на семействата ни.

Агроекологичните дейности по проекта са насочени към създаване и комуникиране на различни стимули за фермери и животновъди  да произвеждат екологично чиста храна. Тези дейности целят също промотиране на новостартирала мярка заползване на изоставени орни земи като екстензивни пасища, което създава подходящи местообитания и хранителна база за египетския лешояди и  други световно застрашени видове хищтни птици (като царски орел и ловен сокол).   Използването на тези агроекологични практики ще се отразят благоприятно на птиците, хората и биоразнообразието като цяло.

Земеделска земя в Сакар


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България