Дейности

Дейностите по проекта най-общо могат да бъдат разделени на научно-изследователски,
природозащитни и комуникационни. Макар с различни насочености  (събиране и анализиране
на информация или реализиране на конкретни консервационни действия) всички те се обединяват
в постигането на основната цел по проекта – предотвратяване стремглавото намаляване на
египетските лешояди в България и Гърция. Вярваме, че само така можем да повлияем положително
на цялата балканска популация на вида.
В отделните подменюта може да прочетете повече за всяка една от тях.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България