Интернет сайт на проекта

Изграждането на Интернет сайт, който редовно да осведомява обществеността за прогреса на проекта, проблемите и успехите свързани с  опазването на египетския лешояд в България и Гърция,  е една от най-важните комуникационни дейности. Страниците му са непрестанно обновяващ се резервоар с информация, а самият сайт  предоставя възможност на всички Вас да се свържете с екипа на проекта, да изкажете мнение, да споделите Ваше наблюдение или да допринесете по друг начин за опазването на този рядък и много полезен вид.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България