Актуализирано местоположение на маркирани лешояди

АрдаАрда


Арда

Арда е египетски лешояд, излюпен и маркиран със сателитен предавател, през 2012г. в Източни Родопи. Тя беше първата от българските маркирани лешояди, която напусна пределите на страната. Само за няколко дни посети Европейска Турция, отби се в Александруполис и Кавала в Гърция, след което отново бе наблюдавана на брега на едноименната река и дори остана да нощува в родното гнездо. След тази кратка, но изморителна ексукрзия Арда имаше нужда от почивка. Повече от десет дни летеше в района на гнездото и усилено се хранеше в трескава подготовка за истинската миграция. На 21.09.12 тя си взе довиждане със своите родители и се отправи на юг. На следващия ден вече беше достигнала централна Турция. На 28.12.2012г. между 08:00-10:00ч., в южната част на Судан, Арда загива. Мястото е на около 70 км северно от все още размирна територия между Южен Судан и Судан. Арда се задържа в този район 10 дни преди смъртта си. На 3 км източно от последните координати от лешояда, на картата се разпознава антропогенен ландшафт, вероятно кошара, до която водят добре утъпкани пътища и пътеки – т.е. че територията е обитавана. Повече от седмица предавателят продължава да излъчва сигнал!  Българското дружество за защите на птиците веднага влезе в контакт със Суданското природозащитно дружество, с цел районът да бъде посетен и лешоядът да бъде намерен. Целта е да бъде извлечена ценна екологична информация  и да бъдат предприети адекватни природозащитни мерки, които да подпомогнат опазването на зимуващите египетски лешояди в Судан за вбъдеще.