Актуализирано местоположение на маркирани лешояди

ЕлодиЕлоди


Елоди

Елоди е египетско лешоядче отгледано в плен. Тя е излюпена в зоопарка в Париж на 16.6.2016 г. и отгледана от приемни родители в Зоопарка в Прага. Пусната е на свобода на територията наПрироден парк „Русенски Лом“ чрез метода на адаптацията на 10-ти август. Тя беше предоставена на БДЗП от Зоопарка в Прага в рамките на програмата за размножаване на редки видове (ЕЕP) на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA), с любезното съдействие на Фондацията за опазване на лешоядите (VCF). Елоди произхожда от Пиринейска популация египетски лешояди. Първия си полет направи на 1.9.2016 и близо месец се придържа край изкуственото гнездо, осигурено от Зелени Балкани, като редовно посещаваше площадката за подхранване в близост. Елоди започна своята миграция на 26ти септември.