Актуализирано местоположение на маркирани лешояди

  • Начало
  • Добромир (1.8-25.9.2016) (04/10/2016)

Добромир (1.8-25.9.2016)Добромир (1.8-25.9.2016)


Добромир (1.8-25.9.2016)

Добромир е четири годишен египетки лешояд, на който е поставен сателитен предавател през 2012г. в Северна България. По време на първата си миграция, той прекара година и седем месеца в Судан, чак до пролетта на 2014г., когато предприе едно от най-дългите документирани пътешесвия, осъщестени от Египетски лешояд. Започнал на 9 май 2014г, Добромир е изминал над 20хил.км за пет месеца, прекосявайки 17 страни в 3 континента. Той е първият египетски лешояд маркиран на Балканите, които прекоси Кавказ и Иран - места, за котио смятахме, че са твъре далечни, за да бъдат достигнати от птица от този район. Зимите на 2014-2015г и 2015-2016г, добромир прекара в Афар, Етиопия и Судан. В края на май месец 2016г. той отново достигна Балканите, прекара известно време в близост до гнездото, в което е излюпен и маркиран. След това, започна да се скита из Североизточна България (посети Природен парк "Русенски Лом") и югоизточна Румъния (дори прелетя над летищито в Букурещ). В края на август започна своята поредна миграция към Африка, като достигна Северен Кордофан в Судан. За нещастие, на 25ти септември Добромир умира, като вероятно е убит - координатите са от селището Халаса, а на 27ми предавателят излъчва сигнал от сграда в Барах.