Сателит ще следи спасен в Гърция египетски лешояд

11.05.2012

Историята започва преди 3 седмици след мистериозното изчезване на една от известните размножаващи се двойки египетски лешояди в централна Гърция. След организирането на мащабно търсене от експерти на Гръцкото орнитологично дружество (HOS) и Световния фонд за дивата природа (WWF) в Гърция, едната от птиците е намерена в бедствено положение и е транспортирана спешно до спасителен център за диви животни. Направени са й токсикологични изследвания, резултатите от които все още са в процес на обработка. Вероятната причина за трагедията е нелегалното използване на отрови.

След около седмица от залавянето, в резултат на професионални грижи, световно застрашеният вид е „на крака“ и специалистите решават да го пуснат на свобода. Благодарение на тясно сътрудничество между гръцките колеги, БДЗП и Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом“, на египетския лешояд е поставен сателитен предавател. Чрез устройството ще може да се наблюдават придвижванията на птицата през размножителния период, а на по-късен етап и миграцията на този световно застрашен вид.
За съжаление, рехабилитираната птица се завърна в празно гнездо, тъй като нейният партньор все още не е открит. За момента, освободеният египетски лешояд се придържа в радиус от седем километра около гнездото.

Кралското орнитологично дружество (RSPB), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Световният фонд за дивата природа (WWF) в Гърция и БДЗП са партньори при изпълнението на 5 годишен международен проект - „Помощ за египетския лешояд“, посветен на опазването на световно застрашения вид на Балканите. Проектът е финансиран по програма „LIFE“ на Европейския съюз и фондация „А.Г.Левентис“.

 
Снимки: HOS

За повече информация:

Владимир Добрев
 Отговорник природозащитни дейности
 към проект: „Помощ за египетския лешояд” LIFE10 NAT/BG/000152
ел. поща: vladimir.dobrev@bspb.org

 

 

 

 

 

 

Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа