Наблюдение на рядък орел в Източните Родопи

01.08.2012
Голям креслив орел

 

Голям креслив орел (Aquila clanga) бе забелязан през юли в Източните Родопи. Наблюденията на този орел са изключителна рядкост за района.

Големият креслив орел бе наблюдаван и идентифициран от Христо Христов, координатор по дива природа в „Новото тракийско злато“ (НТЗ) и Тим Ашбрюк, студент – доброволец при проекта на 20 юли 2012 между селата Лясковец и Зимовина, община Стамболово. Двамата познават много добре малкият креслив орел, който често се бърка с големия. За съжаление Христо и Тим не успяха да направят снимка, но вижте тук как изглежда големият креслив орел. Според Христо Христов най-вероятно става въпрос за скитаща птица.

Досега Голям креслив орел в Източните Родопи е наблюдаван само още няколко пъти.

Големият креслив орел е включен в Червената книга на България като критично застрашен вид, а в Червения списък на световно застрашените видове е със статус уязвим.

Прочетете тук повече за Големия креслив орел

Вижте тук за птиците в Източните Родопи

Източник: http://newthraciangold.eu/

Голям креслив орел
Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа