Първи опит за прилагане на метода на осиновяването при диви египетски лешояди за подсилване на популацията на вида в България

28.06.2018
  • Начало
  • Новини
  • Първи опит за прилагане на метода на осиновяването при диви египетски лешояди за подсилване на популацията на вида в България
© Зелени Балкани

„Осиновяването“ е един от успешно прилаганите методи за подсилване на популациите на хищни птици, включително и лешояди. Той представлява поставяне на излюпени на затворено малки в диви гнезда с приемни родители. При прилагането на метода има много тънкости, като възраст на малките, мониторинг на приемните родители, последващо наблюдение на поведението на птиците след вмешателството и готовност за бърза реакция при наличие на проблем. При египетския лешояд този метод се използва при размножителни програми на затворено, но приложението му в дивата природа е слабо проучено.

През миналата седмица екип на Българското дружество за защита на птиците и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“  поставиха бебе египетски лешояд на възраст около две седмици, излюпено в зоопарка в Прага, в гнездо на диви египетски лешояди в Източни Родопи. Целта бе лешоядчето да бъде отгледано в диви условия и така напълно да бъде подготвено за живот в природата. Приемните родители имат едно бебе, няколко дни по-малко от поставеното, като разликата им е напълно нормална, както при излюпени в едно гнездо птици.

Скоро след поставянето обаче, екипът забеляза неочаквано и необичайно за вида агресивно поведение на новото лешоядче спрямо дивото малко. Въпреки посещението на мъжката птица и опита й да нахрани двете бебета, агресивното поведение на лешоядчето, излюпено на затворено, не спря. Това наложи спешна намеса и преместване на лешоядчето от Прага в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора.

Там то бе поставено под двойката, която за пръв път тази година излюпи свое малко, но и тук поставеното лешоядче отново прояви агресия. Вероятно причината за проявената агресия е свързана с времето, което транспортираното малко е прекарало само, както и с индивидуалните качества на младата птица, но не и с конкуренция за храна между нея и приемното малко. Последвалата бърза реакция на екипа на Спасителния център с отстраняване, допълнително захранване и повторно връщане обратно в гнездото на „новото“ малко даде резултат, и още на следващия ден в птичето семейство настъпи мир и спокойствие. Благодарение на поставените камери за видеонаблюдение в гнездото през последвалите дни екипът на Зелени Балкани се увери, че всичко там е наред, малкото е прието добре и двете лешоядчета се радват на топлите грижи на своите родители.

Екип на БДЗП проследи здравословното състояние на дивото лешоядче от гнездовата ниша в Източните Родопи и установи, че е стабилно и няма основания за притеснения. След като отрасне достатъчно в Спасителния център, ще бъде направен опит малкото от зоопарка в Прага да бъде освободено отново в дивата природа. Спрямо определени фактори и по преценка на специалистите това може да се случи и чрез друг метод – т.нар. хакинг – поставяне на млади птици в адаптационна волиера в скална ниша, която вече е готова и очаква своите обитатели.

Тази пролет в рамките на проекта бе тестван и друг метод за подсилване на популацията на вида чрез пускане в дивата природа на египетски лешояди, отгледани на затворено, по метода на забавеното освобождаване. След няколко месечен престой в Спасителния център на Зелени Балкани, четири едногодишни египетски лешояда, излюпени в  зоопарковете в  Прага и Йерез, бяха преместени в специална адаптационна волиера в Източни Родопи, където близо два месеца се подготвяха за живот в дивата природа, като преди да бъдат освободени бяха маркирани със сателитни предаватели, за да се проследи адаптацията им в природата. Целта на всички тези методи е да бъде намерен най-добрият подход за целите на бъдеща програма за възстановяване на вида на Балканите.

Дейността се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Малкото лешоядче е дарено по проекта със съдействието на Антонин Вайдал - координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) и благодарение на тясно сътрудничество с Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).

© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа