Резултати от гнездовия сезон на египетския лешояд в България и Гърция за 2017

06.12.2017
  • Начало
  • Новини
  • Резултати от гнездовия сезон на египетския лешояд в България и Гърция за 2017
© Светослав Митков

През 2017 г. броят на заетите гнездови територии в България бе 27 - 19 в Източни Родопи и 8 в Северна България. Това е с 10% по-малко заети територии в сравнение с 2016, но за сметка на това броят на гнездящите двойки бе по-голям – 23 за 2017 (22 през 2016 г.).  Броят на двойките, успешно отгледали поколение, е същият като този през 2016 – 20, а броят на малките – 24, като 22 от тях успешно напуснаха гнездата си - 18 в Източни Родопи и 4 – в Северна България ( през 2016 броят на малките бе общо 25, като 23 от тях напуснаха гнездата си).

През тази година бе достигнат максимума на броя неразмножаващи и скитащите се птици за последните пет години. Те се наблюдаваха на площадките за подхранване в Стара планина и Кресненското дефиле, поддържани от Зелени Балкани, ФДФФ и ДЗХП, както и на тези в Източни Родопи, поддържани от БДЗП. Тези птици играят важна роля на резерв за размножаващата се популация, като колкото по-голям е техният брой, толкова по-голям е и шансът за установяване на нова гнездова територия или за заемане на вече съществуваща при случай на смърт на птица от двойките.

В Гърция броят на заетите територии бе шест, като пет от тях бяха заети от двойки и една - от единична птица (четири в Тракия с двойки и две в Централна Гърция – с двойка и единична птица).  За съжаление гнездова територия, заета през 2016 г. от единична птица, тази година остана празна. Всички двойки загнездиха, но само три от тях успяха да отгледат поколение – общо три успешно напуснали гнездата си малки – две в Национален парк „Дадя“ и едно в Компсато.

Допълнително подхранване

В България 11 двойки (6 в Северна България и 5 в Източни Родопи) бяха редовно подхранвани по време на гнездовия сезон с малки количества месо. Други три двойки в Източни Родопи се хранеха на площадките за подхранване в района. Бяха извършени 358 допълнителни подхранвания от девет местни сътрудника в седем проектни района. Количеството на месото, давано на лешоядите през целия период,  бе общо 589 кг, предоставено от местни фермери и кланици.

В Гърция три гнездящи двойки редовно се хранеха на площадките за подхранване, поддържани от Национален парк „Дадя“ и от регионалното звено на Еврос. През август бе отчетен най-големия брой на единични птици, наблюдавани на площадката – девет, като шест от тях – възрастни и две – млади птици. Най-вероятно младите египетски лешояда са именно тези, излюпени в парка. В Централна Гърция се намира друга площадка за подхранване, създадена в полза на останалите две гнездови територии на вида и поддържана от HOS, а в района на Епир - още една малка, поддържана от местен сътрудник за египетски лешояди от съседна Албания.

Охрана на гнезда

Безпокойството по време на мътене или докато има новоизлюпени пиленца в гнездото може да доведе до провал на двойката. Критичен е и периодът около първия полет на малките (края на юли, началото на август), когато поради липса на опит някое от тях може да падне от гнездото, да се нарани или да стане жертва на хищник. Именно затова всяка година се организира програма за охрана на гнездата на световно застрашения вид. През 2017 г. осем местни сътрудника охраняваха  11 двойки, а през август още осем доброволеца охраняваха гнезда в Източните Родопи. Общо 14 гнезда бяха охранявани или 17 (74%) от общо 22-те малки, успешно напуснали гнездата си.

В Гърция две гнезда в Тракия бяха охранявани от юли до септември от доброволци от EVS, гостуващи на WWF Гърция.

Изказваме огромна благодарност на всички дарители и доброволци, благодарение на които охраната на гнездата на египетски лешояди и през 2017 завърши успешно!

© Владимир Добрев
© Владимир Добрев
© Владимир Добрев
Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа