Излюпи се първото египетско лешоядче в гнездо под видеонаблюдение

01.06.2012
  • Начало
  • Новини
  • Излюпи се първото египетско лешоядче в гнездо под видеонаблюдение
Млад египетски лешояд (С. Спасов)

Излюпи се първото египетско лешоядче в гнездо под видеонаблюдение в рамките на проект „Помощ за египетския лешояд". Заедно с него идва и нова надежда за драстично намалялата популацията на вида на Балканския полуостров. Историята на неговия живот започва със загнездването на двойката тази пролет в скална ниша в Северна България, почти веднага след завръщането й от Африка. Яйцето беше снесено преди 41 дни. През целия период на загнездване и мътене, гнездото беше наблюдавано и пазено от сътрудници на БДЗП. Целият екип на проекта е изключително щастлив и силно се надява малкото да има дълъг и пълноценен живот. Скоро очакваме излюпването и на второто малко в гнездото.

Вижте първото видео от живота на малкото египетско лешоядче

До момента, установените заети гнездови територии в България са 29 – с три по-малко в сравнение с миналата година. Точно затова, оцеляването на всяко снесено яйце, излюпено малко и млад лешояд  е от изключително значение за просъществуването на този красив и за съжаление все по-рядък вид в страната.

Египетският лешояд е световно застрашен вид, защитен от закона. Последните двойки, останали в България са обект на специално внимание от страна на експертите от БДЗП.

Проектът „Помощ за египетския лешояд” (LIFE10 NAT/BG/000152) цели предотвратяване изчезването на световно застрашеният египетски лешояд от България и Гърция. Проектът обединява 4 партньора от 3 страни: Българското дружество за защита на птиците (БДЗП); Гръцкото орнитологично дружество (HOS), WWF – Гърция, Кралското дружество за защита на птиците на Великобритания (RSPB) и е финансиран от програма LIFE на Европейската комисия и фондация „А.Г. Левентис“.

 
За повече информация:

Владимир Добрев

Отговорник природозащитни дейности
моб. тел.: 0878 599 381
vladimir.dobrev@bspb.org

 

Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа