Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

21.08.2018
© Волен Аркумарев

Вчера екип на „Нова надежда за египетския лешояд“ отвори вратата на адаптационната волиера (хак), в която двете лешоядчета от зоопарковете в Прага и Злин, десет дни се подготвят за живот в дивата природа. Те вече са на възраст, на която повечето от дивите им връстници летят, така че се очаква в близките дни да се осмелят да напуснат хака. Екипът е оставил за тях храна на близките скали и на площадката за подхранване, която се намира в близост до изкуственото гнездо.

Двете птици са в отлично здраве и след отварянето на вратата прекараха целия следобед на прага на дома си, силно заинтересовани от ширналия се пред тях простор. Вече активно се подготвят за първия си полет, като махат с криле и подскачат.

Припомняме, че на 10 август екип на БДЗП и Зелени Балкани настани двете птици в специално адаптираното гнездо в близост до Маджарово като преди настанявнето им бяха маркирани със сателитни предаватели. Експерименталният метод – „хакинг“ – приспособяване към дивата природа на птици, излюпени на затворено, посредством изкуствено гнездо, има за цел да подпомогне дивата популация на световно застрашения египетски лешояд на Балканите.

Проведената дейност е част от 5-годишна експериментална програма за активно подпомагане на критично застрашената популация на египетския лешояд на Балканите с цел увеличаване на гнездовия успех и оцеляемостта на младите индивиди. Тя се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Двата млади лешояда са дарени по проекта със съдействието на Антонин Вайдал - координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) и благодарение на тясно сътрудничество с Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).

 

© Волен Аркумарев
© Владимир Добрев
Назад
Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България