Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

14.08.2018
  • Начало
  • Новини
  • Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Доброто поддържане на ресторантите за лешояди, чрез редовно снабдяване с достатъчно количество допълнителна храна за лешоядите, продължава да дава добри резултати. Постоянната професионална грижа на екипа на БДЗП, поддържащ площадката за подхранване в Студен кладенец в рамките на LIFE проектите „Нова надежда за египетския лешояд“ и  „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, има голям принос за популациите на лешоядите в региона.

 

Все по-често срещано е наблюдението на над 10 египетски лешояда, хранещи се на тази площадка, заедно с около 50 белоглави и между 1 и 4 черни лешояда. Нещо повече, тази година, благодарение на фотокапаните, са идентифицирани най-малко девет различни египетски лешояди - незрели и неразмножаващи се възрастни птици. Всичките четири египетски лешояди, които бяха освободени през май чрез метода на забавено освобождаване, също редовно посещават площадката. Такива струпвания не са наблюдавани от години на Балканите, но, благодарение на природозащитните усилия, днес отново са факт.

 

Сред маркираните със сателитни предаватели египетски лешояди в Студен Кладенец могат да бъдат наблюдавани следните птици: Иляз - единственият оцелял от деветте млади лешоядa, маркирани през 2012 г. (през този размножителен сезон, Иляз прекара няколко месеца в Гърция, образувайки двойка с птица оттам, но без да загнезди); четирите птици от програмата за забавено освобождаване в Източни Родопи - Акага, Поля, Пантелей и Бояна; и Борис – възрастният египетски лешояд, маркиран през 2015 г.


Като цяло мрежата от ресторанти за лешояди в България, като се имат предвид и площадките за подхранване, поддържани от Зелени Балкани, ФДФФ и БДЗП в други части на страната, играе ключова роля като предвидими източници на храна и благоприятна предпоставка за формиране на струпвания на  египетски лешояди, като благоприятстват не само скитащи птици, но и неуспешно загнездили двойки.

 

 

Назад
Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена