Млади египетски лешояди от eвропейски зоопаркове ще бъдат освободени в България чрез метода на изкуственото гнездо

13.08.2018
  • Начало
  • Новини
  • Млади египетски лешояди от eвропейски зоопаркове ще бъдат освободени в България чрез метода на изкуственото гнездо
© Стоян Николов

На 10 август екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Зелени Балкани настани два млади египетски лешояда, излюпени на затворено, в специално адаптирано за целта гнездо в близост до Маджарово. Двата лешояда са дарени от зоопарковете в Прага и Злин по линия на програмата за размножаване на вида към Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Те бяха докарани лично от координатора на програмата – Антон Вайдл и Директора на Зоопарка в Прага – Мирослав Бобек. Експерименталният метод – „хакинг“ – приспособяване към дивата природа на птици, излюпени на затворено, посредством изкуствено гнездо, има за цел да подпомогне дивата популация на световно застрашения египетски лешояд на Балканите.

 

Преди настаняването в изкуственото гнездо, на двата млади египетски лешояда са поставени сателитни предаватели, за да бъдат следени придвижванията им след освобождаването и по време на първата им миграция към Африка. На събитието присъстваха представители на Регионалната инспекция по околна среда в Хасково. Дейността беше добра възможност за предаване на опит за поставяне на предаватели и други полеви методи на колеги и доброволци от други страни (Франция и Македония).

 

Адаптационната волиера (хак) е изградена в естествена скална ниша, обитавана преди години от двойка египетски лешояди. Тя е преградена с олекотена конструкция с мрежа и снабдена с тръба, през която ще се подава храна и вода на птиците в нея, за да не виждат хората, които се грижат за тях. Поставена е и камера за видео наблюдение, за да може екипът да следи отблизо поведението на младите лешояди, който ще останат в хака в продължение на 10-20 дни. През следващите няколко години се очаква волиерата да приюти по този начин поне общо 10 птици.

 

Методът изисква още и самото отваряне на вратата на хака да остане незабелязано от египетските лешояди. Времето, в което това ще се случи, е избрано да съвпада с времето, когато малките на двойките египетски лешояди, намиращи се в района, ще напуснат дивите гнезда и ще започнат да се учат да летят. Подходът предлага социализиране на птиците, излюпени на затворено и преминали през адаптационен период, с другите египетски лешояди. Близо до мястото на хака е разположена и площадка за подхранване, на която младите птици лесно ще намират безопасна храна. Източните Родопи са ядрото на популацията на египетския лешояд на Балканите, като са дом и на най-голямата популация на белоглавия лешояд в страната, което също ще допринесе за по-бързото адаптиране на освободените птици.

Проведената дейност е част от 5-годишна експериментална програма за активно подпомагане на критично застрашената популация на египетския лешояд на Балканите с цел увеличаване на гнездовия успех и оцеляемостта на младите индивиди. Тя се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Двата млади лешояда са дарени по проекта със съдействието на Антонин Вайдал - координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) и благодарение на тясно сътрудничество с Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).

© Стоян Николов
© Стоян Николов
© Стоян Николов
© Стоян Николов
© Стоян Николов
© Зелени Балкани
Назад
Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена