Усилията за прилагане на метода за осиновяването при египетски лешояди в дивата природа продължават

08.08.2018
  • Начало
  • Новини
  • Усилията за прилагане на метода за осиновяването при египетски лешояди в дивата природа продължават

След неуспешния първи опит в края на юни за подлагане на двуседмично египетско лешоядче дарено от зоопарка в Прага в диво гнездо в Източни Родопи, екипът на БДЗП и Зелени Балкани не се отказа от този важен за подпомагането на Балканската популация експеримент в рамките на проект “Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874). Малкото беше временно подложено на двойката египетски лешояди в Спасителния център за диви животни, която го прие и отгледа до двумесечна възраст под професионалните грижи и перманентно видео наблюдение от екипа на Зелени Балкани.

Екипът на проекта, предполага че агресията, породена между лешоядчетата при първия опит за осиновяване се дължи на ранната възраст на интервенция, както и на продължителното транспортиране на зоопарковото “бебе” лишено от незаменимото за тази възраст на малките присъствие на родителите им. Подобни експерименти с осиновяване на малки лешоядчета, отгледани на затворено, от диви двойки египетски лешояди са проведени успешно в Италия, като възрастта на птиците е била около 60 дни. Този факт, както и аргументите че по-големите лешоядчета са по-слабо уязвими при проява на агресивно поведение и екипът може да се намеси много по-адекватно, наклониха везните към решението екипът да направи повторен опит за въвеждане на малкото в диво гнездо. Така, на 60-дневна възраст, вече укрепнало и почти напълно оперено, малкото лешоядче от зоопарка в Прага беше маркирано със сателитен предавател, който ще показва предвижванията му, и беше поставено отново в същото диво гнездо.

За щастие този път усилията на експертите от БДЗП и Зелени Балкани се увенчаха с успех. Макар и след краткотрайно спречкване, този път инициирано от дивото малко, двете лешоядчета започнаха да съжителстват спокойно в общото гнездо, като дивите родители приеха охотно доведеното малко и започнаха да го хранят и обгрижват наред със своето малко. Гнездото, в което се провежда тази дейност е под постоянен мониторинг и се подхранва допълнително.

Следващото предизвикателство пред младите птици ще е успешното напускане на гнездото, адаптацията към живот без грижите на техните родители и най-сериозното изпитание – първата миграция към местата за зимуване. Благодарение на сателитния предавател ще продължаваме да следим живота на малкото и да бъдем част от приключенията, които го очакват. Надяваме се един ден отново да го намерим в България, натрупал житейски опит от скитанията си в топлите страни.

Проведената дейност е част от 5-годишна експериментална програма за активно подпомагане на критично застрашената популация на египетския лешояд на Балканите с цел увеличаване на гнездовия успех и оцеляемостта на младите индивиди. Тя се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Малкото лешоядче е дарено по проекта със съдействието на Антонин Вайдал от Зоопарка в Прага - координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) и благодарение на тясно сътрудничество с Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).

Назад
Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена