Нова научна статия за въздействието на незаконното използване на отровни примамки върху биоразнообразието в Гърция

06.08.2018
  • Начало
  • Новини
  • Нова научна статия за въздействието на незаконното използване на отровни примамки върху биоразнообразието в Гърция

Международното списание "Мониторинг и оценка на околната среда" публикува научна статия, която разглежда различните аспекти на употребата на отровни примамки в Гърция и тяхното въздействие върху биоразнообразието. Данните са събрани и анализирани в рамките на LIFE проекта „Помощ за египетския лешояд“.

Въпреки че употребата им е изрично забранена, отровните примамки продължават да бъдат широко разпространена и дълбоко вкоренена практика, която оказва голямо влияние върху дивата природа, особено върху лешоядите и други хищници като кафяви мечки, вълци, лисици и др. Жертви на отровни примамки често стават и улични, домашни, ловни и овчарски кучета.

Тази статия анализира данните от 1015 инцидента, свързани с отравяния, които са се случили в гръцката провинция от 2000 г. до 2016 г. и са довели до смъртта на 3 248 животни. Целта на изследването е да даде отговор на различни въпроси, свързани с тази незаконна практика – защо се практикува, кои са извършителите, какви вещества се използват и др., както и да предложи решения на този проблем.

33,5% от жертвите на дивата природа са мършоядни птици - факт, който доказва, че отровните примамки са отговорни за бързия спад, които тези видове са претърпели през последните години. Почти 40% от всички отровени животни  са кучета, предимно овчарски и ловни, което показва, че отровните примамки оказват отрицателно влияние не само върху дивата природа и биоразнообразието, но и върху икономическата активност на селските райони.

По отношение на мотивите зад използването на отровни примамки, въпреки че в повечето случаи мотивът не е бил известен (58,7%), най-честата причина (56,1%)  е спор между ползвателите на земя. Едва 15,4% от случаите са насочени към големи хищници поради загуба на добитък (заплаха от вълци или кошери, унищожени от мечки).  Проучването разкрива широко разпространеното действие на черен пазар на незаконни пестициди в Гърция, като най-разпространените активни вещества, открити в отровни примамки, с изключение на Метомил, са Карбофуран и Ендосулфан.

Едно забележително заключение е, че само 26.6% от отравянията се съобщават на компетентните органи. Това може да означава, от една страна, че незаконното използване на отровни примамки не се счита за престъпление от страна на местните общности - които изглежда показват огромна толерантност към този вид инциденти, и от друга страна - евентуална липса на доверие в органите на прокуратурата.

Накрая авторите на доклада предлагат някои мерки за справяне с явлението, като създаването на ясна правна рамка под формата на Национален план за действие за превенция на отравянето в Гърция.

Цялата статия е достъпна ТУК.

Назад
Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена