Какво може да ни разкрие генетиката за египетския лешояд

02.04.2014
  • Начало
  • Новини
  • Какво може да ни разкрие генетиката за египетския лешояд
Сн. Стоян Николов

Над 60 проби с ДНК на египетски лешояди от Балканите ще бъдат анализирани до края на лятото. Целта на изследването е да се установи, какво е генетичното разнообразие на балканската популация на вида – доколко е сходна като генотип със западноевропейската и малоазийската. Също така може да ни отговори, каква е степента на имбрийдинг. Имбрийдингът е свиване на генофонда на дадена популация или намаляване на разнобразието от гени, което обикновено се дължи на близкородтсвено кръстосване (при видове с бързо намаляващи популации, които са представени от малко на брой индивиди, или при популации, които са изолирани от основната група индивиди). Обикновено имбрийдингът води до намаляване на приспособителните способности на индивидите на популацията в следващите поколения, появата на генетични заболявания, както и до намаляване на размножителните способности. Проучването ще отговори на много важни въпроси в тази посока и ще ни помогне да вземем правилните решения при планиране на бъдещите мерки за опазването на вида.

За целта на изследването екипът на „Помощ за египетския лешояд” събра проби и от музейни експонати, за да се сравни генетично популацията на вида в момента и в миналото, което ще ни покаже, доколко видът е загубил приспособителни способности и дали е намаляло разнообразието на гени в генофонда на популацията (колкото повече индивиди има в една популация на даден вид, толкова по-разнообразни са гените, популацията е по-здрава и има по-широки приспособителни способности). Това е своеобразен прозорец по темата към близкото минало – най-старият експонат на египетски лешояд в България е от 1893г., а в Гърция – от далечната 1853!

Отправяме специални благодарности към Националния природонаучен музей в София, към Природонаучния музей в Котел, към Музея по зоология в Атина и към Природонаучния музей Гуландрис (Гърция) за оказаното съдействие!

Сн. Стоян Николов
Сн. Стоян Николов
Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа