Децата на Сапес разказват за египетския лешояд

26.06.2013

Петък, 7 юни:  пазарен ден в град Сапес и както обикновено улиците са пълни с хора и сергии с различни селскостопански продукти. Някои пазаруват, а други пият  кафе с приятели. Някой може да каже, че денят е като всеки друг... Но не, вълна от гласове идва и скоро тя е обхванала целия град!
"Египетски лешояд - оле, оле, оле. Египетски лешояд – оле, оле, оле" и въздухът вибрира! Това е 4-ти клас на Основно училище Сапес. Те са кръстници на двойката египетски лешояди в Неа Санта. Учениците и техните учители  имат безценна роля в усилията да се предотврати изчезването на видове в Гърция и България.
Двойката египетски лешояди в Неа Санта (които двете паралелки от четвърти клас решиха да нарекат Ермис и Лефкотеа) е особено важна - заедно с двойката, която гнезди в долината Кобсатос, тъй като това са единствените двойки, които успяват да се размножават успешно в Тракия, извън Национален парк Дадя-Левкими-Суфли. Двойката се размножава успешно от 2008 г.
Целта на акцията в петък беше да се информира местната общност по отношение на проблемите, пред които е изправен египетският лешояд. Така четвъртоклосниците  на началното училищев  Сапес организираха акция "Първо информирани, след това обединени!" Те изработиха плакати и листовки (както печатни, така и цифрови) с вида и излязоха на улиците, за да ги раздават и да поканят всички да помогнат с каквото могат.
В същото време, до мястото, където се провежда свободният пазар, осиновителите на двата лешояда нарисуваха плакат с Ермис & Лефкотеа, който след това бе поставен пред кметство под съпровода на вече добре позната песен „египетски лешояд – оле, оле, оле
Жителите на града посрещнаха топло усилията на децата. Те признават, че не са знаели нищо нито за присъствието на вида в района, нито за  заплахите,  пред която е изправен.
Учениците обещаха да продължат усилията си, за да помогнат колкото е възможно повече за защита на този застрашен вид.

Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа