ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τίτλος: «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron percnopterus), στη Βουλγαρία και την Ελλάδα»

 

Κωδικός έργου: LIFE10 NAT/BG/000152

 

Σύντομη ονομασία: «Η επιστροφή του Ασπροπάρη»

 

Στόχος: Η αποτροπή της εξαφάνισης του Ασπροπάρη στη Βουλγαρία και την Ελλάδα.

 

Διάρκεια: 5 χρόνια. Ημερομηνία έναρξης: 01.10.2011 / Ημερομηνία λήξης 31.12.2016.

 

Περιοχές-στόχος: 27 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Natura 2000 (12 στη Βουλγαρία και 15 στην Ελλάδα)

 

Συνεργάτες:

Ανάδοχος: Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB)

Εταίροι:

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ)

WWF Ελλάς

Βρετανική Ορνιθολογική Εταιρεία (RSPB)

 

 

Δραστηριότητες:

 

Οι δράσεις του Προγράμματος στοχεύουν άμεσα σε όλες τις διαπιστωμένες απειλές που αντιμετωπίζουν οι Ασπροπάρηδες στη Βουλγαρία και την Ελλάδα και που συντελούν στη μακροπρόθεσμη μείωση του πληθυσμού του απειλούμενου αυτού είδους:

 

 • Σημαντική βελτίωση των γνώσεών μας για τους παράγοντες που συντελούν στη θνησιμότητα του αναπαραγωγικού πληθυσμού Ασπροπάρη στα Βαλκάνια
 • Απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης των μεταναστευτικών διαδρομών και των περιοχών διαχείμασης του βαλκανικού αναπαραγωγικού πληθυσμού του είδους, μέσω δορυφορικής τηλεμετρίας ανήλικων και ενήλικων Ασπροπάρηδων
 • Μείωση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα θνησιμότητας στις περιοχές Natura 2000 του Προγράμματος
 • Παροχή σημαντικής ποσότητας ασφαλούς τροφής μέσω μιας σειράς μεθόδων διάθεσής της
 • Μείωση της όχλησης ή/και της άμεσης θανάτωσης του Ασπροπάρη
 • Εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. συλλογή αυγών) που επηρεάζουν τους Ασπροπάρηδες
 • Μείωση του κινδύνου θνησιμότητας του είδους λόγω πρόσκρουσης ή ηλεκτροπληξίας σε γραμμές μεταφοράς ρεύματος
 • Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το είδος
 • Ενίσχυση του δικτύου επιστημόνων και φορέων που ασχολούνται με το είδος, με σκοπό τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των δράσεων διατήρησης του είδους
 • Ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τον Ασπροπάρη.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 

 • Αύξηση της γνώσης μας για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θνησιμότητα του αναπαραγωγικού πληθυσμού των Βαλκανίων
 • Αύξηση της γνώσης μας για τις μεταναστευτικές διαδρομές και τις περιοχές διαχείμασης του είδους μέσω δορυφορικής τηλεμετρίας
 • Αύξηση της διαθεσιμότητας ασφαλούς τροφής για τους Ασπροπάρηδες
 • Βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας με την παροχή συμπληρωματικής τροφής
 • Μείωση του κινδύνου θνησιμότητας εξαιτίας των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αύξηση της ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και της υποστήριξης για τη διατήρηση του Ασπροπάρη
 • Βελτιωμένη δικτύωση με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και ερευνητές.

 

Χρηματοδότηση:

- Μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

- Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη.

- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Επαφές στη Βουλγαρία:

Stoyan C. Nikolov
Υπεύθυνος Προγράμματος
stoyan.nikolov@bspb.org 

Επαφές στην Ελλάδα:

Victoria Saravia
vsaravia@ornithologiki.gr 

Δώρα Σκαρτσή
d.skartsi@wwf.gr

 

 


< Πίσω

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη


Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή


Αρκετοί Ασπροπάρηδες επισκέφθηκαν την ταΐστρα στο Studen Kladenets τη φετινή χρονιά

Αρκετοί Ασπροπάρηδες επισκέφθηκαν την ταΐστρα στο Studen Kladenets τη φετινή χρονιά