ΖΕΠ Studen Kladenets

Ζώνη Ειδικής Προστασίας του Studen Kladenets (BG0002013)

 st kladenec

Τοποθεσία

Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Studen Kladenets βρίσκεται στη νότια Βουλγαρία (Ανατολική Ροδόπη) και περιλαμβάνει το Φράγμα του Studen Kladenets, χτισμένο σε ένα βραχώδες φαράγγι με απότομες πλαγιές και γκρεμούς κατά μήκος του ποταμού Άρδα.

 Studen kladenec map

Τοπίο και βιοποικιλότητα

Οι πλαγιές που περιβάλλουν το φράγμα είναι δασοσκεπείς από μικτά δάση πλατυφύλλων με βελανιδιές και γαύρους, παλιούρια, άγρια γιασεμιά, αγριόκεδρα, καθώς και από μεγάλη ποικιλία αγρωστωδών φυτών. Μεγάλο μέρος της περιοχής καταλαμβάνεται από βραχώδεις σχηματισμούς.

Στα είδη ζώων που απαντώνται στην περιοχή περιλαμβάνονται: το Σαυρόφιδο (Pseudopus apodus), o Λαφιάτης του Ασκληπιού (Zamenis longissimus), η Μεσογειακή Χελώνα (Eurotestudo hermanni), η Γραικοχελώνα (Testudo graeca ibera), ο Λύκος (Canis lupus), το Κουνάβι (Μartes martes), το Αγριογούρουνο (Sus scrofa), το Πλατώνι, κ.ά.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 219 είδη πουλιών όπως η Ασπροκωλίνα, ο Μαυροτσιροβάκος και ο Μαύρος πελαργός. Τα 59 από αυτά περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Πουλιών της Βουλγαρίας και 103 είδη αποτελούν είδη προτεραιότητας για τη διατήρησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Σπουδαιότητα

Το Studen Kladenets αποτελεί σημαντική περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο, ως αντιπροσωπευτική περιοχή της Μεσογειακής διάπλασης και είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές για τη διατήρηση του Σμυρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea), του Όρνιου (Gyps fulvus), της Πετροτριλίδας (Burhinus oedicnemus), του Μπούφου (Bubo bubo) και του Ασπροπάρη (Neophron percnopterus).

st kladenec

Δραστηριότητες

Η κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η παραδοσιακή (εκτεταμένη) κτηνοτροφία, η γεωργία και η δασοκομία.

 

Απειλές

Όπως συμβαίνει στις περισσότερες νότιες περιοχές με χαμηλό ποσοστό βροχόπτωσης, οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν εδώ τη σημαντικότερη απειλή. Η εγκατάλειψη της περιοχής από τον τοπικό πληθυσμό, έχει οδηγήσει στη μείωση των κτηνοτροφικών ζώων στους ορεινούς βοσκότοπους της περιοχής (που αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για τα πτωματοφάγα πουλιά όπως ο Ασπροπάρης) και στην εγκατάλειψη (και κατ' επέκταση) δάσωση των βοσκότοπων. Η λαθροϋλοτομία, η λαθροθηρία, η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, οι μη μονωμένοι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, η όχληση από δραστηριότητες αναψυχής όπως extreme sports και τα επενδυτικά σχέδια αποτελούν απειλές για τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

 

Κατάσταση διατήρησης

Μέχρι σήμερα, το 14% της έκτασης του Studen Kladenets είναι υπό καθεστώς προστασίας και περιλαμβάνει τρεις προστατευόμενες περιοχές. Η προστατευόμενη περιοχή του Valchi Dol στοχεύει στη διατήρηση και προστασία της αποικίας των Όρνιων, καθώς και άλλων σπάνιων και απειλούμενων ειδών πουλιών που είναι τυπικά της Ανατολικής Ροδόπης. Το 1989 η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (IBA) από την BirdLife International.

 


< Πίσω
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη


Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή


Αρκετοί Ασπροπάρηδες επισκέφθηκαν την ταΐστρα στο Studen Kladenets τη φετινή χρονιά

Αρκετοί Ασπροπάρηδες επισκέφθηκαν την ταΐστρα στο Studen Kladenets τη φετινή χρονιά