ΖΕΠ Most Arda

Ζώνη Ειδικής Προστασίας του Most Arda (BG0002071)

arda

Τοποθεσία

Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Most Arda βρίσκεται στα βουνά της Ανατολικής Ροδόπης και καλύπτει ένα τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Άρδα, μεταξύ των φραγμάτων του Studen Kladenec και Ivaylovgrad. Η περιοχή περιλαμβάνει την κοίτη του ποταμού μεταξύ του χωριού Rabovo και της πόλης του Madzharovo,  καθώς και τις δασωμένες ορεινές πλαγιές και τους βραχώδεις όγκους του Iranov Ridge.

 Most Arda map

Τοπίο και βιοποικιλότητα

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής καλύπτεται από δάση πλατύφυλλων, καλλιέργειες, φυτοκοινωνίες αγροστωδών φυτών και θάμνων, σε μίξη με είδη της μεσογειακής χλωρίδας, όπως το αγριοκυπάρισσο, το άγριο γιασεμί, ο  κ.α. Ανάμεσα στα ζώα που απαντώνται στην περιοχή είναι: ο Μεγάλος Τρίτωνας (Triturus karelinii), ο Πηδοβάτραχος (Rana dalmatina), το φίδι της Γυάρου (Hierophis viridiflavus), η Μεσογειακή Χελώνα (Eurotestudo hermanni) η Γραικοχελώνα (Testudo graeca), σαύρες, ζαρκάδια, κουνάβια, δασομυοξοί, αγριόγατες, αλεπούδες, πολλά είδη νυχτερίδας, κ.α.

Από τα 142 είδη πουλιών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, 31 περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων πουλιών της Βουλγαρίας και 65 αποτελούν είδη προτεραιότητας για τη διατήρησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. H περιοχή του Most Arda είναι σημαντική για τη διατήρηση ειδών νότιας εξάπλωσης, ευαίσθητων στις χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Ασπροκωλίνα, η Λιοστριτσίδα, ο Παρδαλοκεφαλάς κ.α.

Σπουδαιότητα

Η ΖΕΠ αυτή είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση των γυπών και αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιοχές στη Βουλγαρία με παγκόσμια σημασία για τη διατήρηση του Σμυρνοτσίχλονου και του Ασπροπάρη.

 

arda

Δραστηριότητες

Κύριες δραστηριότητες του τοπικού πληθυσμού είναι η γεωργία και η δασοκομία.

 

Απειλές

Η ΖΕΠ του Most Arda εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η εγκατάλειψη της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, καθώς και η μείωση του αριθμού των μεγάλων άγριων ζώων περιορίζει τις φυσικές πηγές τροφής για τους γύπες. Η λαθροθηρία, οι πυρκαγιές, η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, οι μη μονωμένοι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η παράνομη υλοτομία αποτελούν επίσης απειλές για την άγρια ζωή της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια, το όργωμα των βοσκοτόπων, τα επενδυτικά σχέδια για την εξόρυξη χρυσού και η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν εξελιχθεί επίσης σε σημαντικές απειλές.

Κατάσταση διατήρησης

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, το 11% της περιοχής τελεί υπό καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τις Προστατευόμενες Περιοχές. Εντός της ΖΕΠ περιλαμβάνονται τρεις προστατευόμενες περιοχές και δύο Μνημεία Προστασίας της Φύσης, με σκοπό την προστασία του τοπίου και των γεωλογικών σχηματισμών. Το 2005 η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (IBA) από την BirdLife International.

 


< Πίσω
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη


Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή


Αρκετοί Ασπροπάρηδες επισκέφθηκαν την ταΐστρα στο Studen Kladenets τη φετινή χρονιά

Αρκετοί Ασπροπάρηδες επισκέφθηκαν την ταΐστρα στο Studen Kladenets τη φετινή χρονιά