ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Layman's Report)

Photo: D. Vavylis

Ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) είναι το μικρότερο από τα τέσσερα είδη γύπα της Ευρώπης, με άνοιγμα φτερών 170 εκ. και μήκος σώματος 60 – 70 εκ. Λόγω της ραγδαίας μείωσης των πληθυσμών του στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής εξάπλωσής του, το είδος συμπεριλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο της Παγκόσμιας Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) ως Kινδυνεύον. Προστατεύεται επίσης αυστηρά από τις διεθνείς Συμβάσεις της Βέρνης και της Βόννης, καθώς και από τη Σύμβαση γα το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES). Ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους κυμαίνεται μεταξύ 21.000 και  67.000 ατόμων.  Κοινό είδος των ανοικτών εκτάσεων και χαμηλών ορεινών περιοχών με παρουσία βόσκησης, συχνός επισκέπτης των χωματερών από την αρχαιότητα, ο Ασπροπάρης έχει μια βαθιά σύνδεση με την κουλτούρα πολλών τοπικών κοινωνιών και είναι πρωταγωνιστής σε πολλούς θρύλους και παραδόσεις, συχνά θεωρούμενος ως ιερό πουλί και προάγγελος της άνοιξης.

Δυστυχώς, αυτό το εμβληματικό είδος είναι το πιο ταχέως μειούμενο αρπακτικό πουλί της Ευρώπης. Μόνο τα τελευταία 30 χρόνια, ο πληθυσμός του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια έχει υποστεί μείωση μεγαλύτερη από 80%. Σήμερα, λιγότερα από 30 ζευγάρια απομένουν στη Βουλγαρία και λιγότερα από 10 στην Ελλάδα. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, σε 25 χρόνια ο Ασπροπάρης θα εξαφανιστεί πλήρως από τα Βαλκάνια.

Η αποστολή του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» είναι η πρόληψη της εξαφάνισης του Ασπροπάρη από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Τα μέτρα και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος εστιάζουν στις κύριες και πιο κρίσιμες απειλές για το είδος και στις δύο χώρες: την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, την ηλεκτροπληξία σε επικίνδυνους πυλώνες ηλεκτρικού δικτύου, την καταστροφή των βιοτόπων του, την όχληση και τη λαθροθηρία.

Στη Συνοπτική Αναφορά του Προγράμματος (Layman's Report) περιγράφονται τα κύρια επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια των πέντε ετών υλοποίησής του.

Μπορείτε να δείτε τη Συνοπτική Αναφορά εδώ.

Αρχεία

< Πίσω