ΖΕΠ Sakar

Ζώνη Ειδικής Προστασίας του Sakar (BG0002021)

 

Сакар_1

Τοποθεσία

Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Sakar, βρίσκεται νότιο-ανατολικά της Βουλγαρίας και περιβάλλεται από χαμηλά βουνά και ανοιχτές κοιλάδες. Ανήκει στους δήμους Svilengrad και Topolovgrad.

Sskar map

Τοπίο και βιοποικιλότητα

Τα τυπικά ενδιαιτήματα της περιοχής περιλαμβάνουν ξηρανθεκτικά αγρωστώδη φυτά, θάμνους όπως το Παλιούρι και μικτά δρυοδάση. Σε πολλές παρόχθιες θέσεις απαντώνται ακόμα Ασημολεύκες και υβρίδια λεύκης μεγάλης ηλικίας, που παρέχουν καλές θέσεις φωλιάσματος για τα αρπακτικά πουλιά. Η περιοχή έχει πλούσια βιοποικιλότητα. Μεταξύ των ειδών που απαντώνται στην περιοχή είναι: ο Ανατολικός Φρύνος (Scaphiopus holbrookii), το Σαυρόφιδο (Pseudopus apodus), ο Σαπίτης (Malpolon insignitus), Δασομυωξός (Dryomys nitedula), το Κόκκινο Ελάφι (Elaphus cervus), ο Ευρωπαϊκός Λαγόγυρος (Spermophilus citellus) και o Λαγός.  Στην περιοχή απαντώνται επίσης παγκοσμίως απειλούμενα είδη όπως η Μεσογειακή Χελώνα (Eurotestudo hermanni) η Γραικοχελώνα (Testudo graeca ibera) και το Στικτοκούναβο (Vormela peregusna).

Η ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι ακόμα πλουσιότερη. Σε αυτή έχουν καταγραφεί 221 είδη πουλιών, τα 59 από τα οποία περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Πουλιών της Βουλγαρίας και 96 είδη  είναι είδη προτεραιότητας για τη διατήρησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Σπουδαιότητα

Η περιοχή του Sakar είναι μεγάλης σημασίας για την προστασία των αρπακτικών πουλιών στη Βουλγαρία, ιδιαίτερα για είδη όπως ο Βασιλαετός, ο Κραυγαετός, ο Γερακαετός, η Αετογερακίνα και ο Τσίφτης. Κατά το παρελθόν η περιοχή είχε ευνοϊκές συνθήκες για την ύπαρξη πληθυσμού Ασπροπάρη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, το είδος δεν εμφανίζεται στην περιοχή.

 Sakar_2

Δραστηριότητες

Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες που ασκούνται στην περιοχή είναι, η κτηνοτροφία, η γεωργία και σε μικρότερη κλίμακα η δασοκομία. Προωθείται η παραδοσιακή, φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση, με ελάχιστη χρήση χημικών ουσιών, βαρέων μηχανημάτων και αποφεύγοντας την υπερεκμετάλλευση της γης.

Απειλές

Στις δραστηριότητες που οδηγούν στην απώλεια της βιοποικιλότητας περιλαμβάνονται: το όργωμα των λιβαδιών για τη λήψη κρατικών επιδοτήσεων και στη συνέχεια η εγκατάλειψή  τους, οι πυρκαγιές σε ξηρά βοσκοτόπια και λιβάδια, καθώς και σε φυτείες κωνοφόρων δέντρων, η λαθροθηρία και η εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας σε περιοχές υψηλής αξίας από πλευράς διατήρησης της βιοποικιλότητας.

 

Κατάσταση διατήρησης

Περίπου το 0,1% της έκτασης του Sakar βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας. Υπάρχουν επτά περιοχές που έχουν ανακηρυχτεί ως προστατευόμενες για τα τοπιακά τους χαρακτηριστικά, τους γεωλογικούς τους σχηματισμούς ή τα σπάνια είδη φυτών που φύονται σε αυτές. Το 1997 η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (IBA) από την BirdLife International.

 


< Πίσω
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη


Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή


Αρκετοί Ασπροπάρηδες επισκέφθηκαν την ταΐστρα στο Studen Kladenets τη φετινή χρονιά

Αρκετοί Ασπροπάρηδες επισκέφθηκαν την ταΐστρα στο Studen Kladenets τη φετινή χρονιά