Στρατηγικη για την καταπολεμηση της παρανομης χρησης δηλητηριασμενων δολωματων στην Ελλαδα

Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, ανά την ελληνική επικράτεια, ως μέσο κυρίως για την εξόντωση ζώων που προκαλούν ζημία στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, αδέσποτων ζώων αλλά και ως τρόπος "επίλυσης" προσωπικών αντιδικιών, είναι αρκετά εκτεταμένη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα που πέρα από τις δραματικές επιπτώσεις που προκαλεί σε προστατευόμενα είδη και τη βιοποικιλότητα εν γένει, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι εξαιρετικά τοξικές και στις πλείστες περιπτώσεις απαγορευμένες. Η πρακτική αυτή έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις και στις οικονομικές δραστηριότητες της υπαίθρου.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων απαγορεύεται ρητώς από το ελληνικό δίκαιο, λόγω των εκτεταμένων αρνητικών επιπτώσεων που προξενεί η πρακτική αυτή στη βιοποικιλότητα και συγκεκριμένα στην άγρια πανίδα, ιδίως σε σπάνια και απειλούμενα είδη. Στην ελληνική έννομη τάξη εντοπίζονται ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων (Ντεμίρη & Saravia 2016). Ωστόσο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται ο σχεδιασμός μιας ενιαίας πολιτικής με τη μορφή Εθνικής Στρατηγικής, η οποία μέσω συγκεκριμένων στόχων και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων θα συμβάλει δραστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Η Στρατηγική αυτή θα εξειδικεύεται και θα υλοποιείται μέσα από ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα ορίζεται με πενταετή διάρκεια.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ένα προσχέδιο της Προτεινόμενης Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα.

 

Αρχεία

< Πίσω