Σχεδιο Δρασης κατα μηκος της μεταναστευτικης διαδρομης

Σχέδιο Δράσης για τη Διατήρηση των Πληθυσμών του Ασπροπάρη των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ασίας κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής

p15721.jpg

                      © Torsten Prohl

Είδος-στόχος

Το είδος-στόχος είναι ο παγκοσμίως απειλούμενος Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), το μόνο μεταναστευτικό αρπακτικό μεγάλων αποστάσεων της κατηγορίας του. Είναι ο πιο απειλούμενος γύπας της Ευρώπης, ο οποίος έχει υποστεί ραγδαία μείωση σε όλη την περιοχή εξάπλωσής του και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, όπου ο πληθυσμός του μειώθηκε κατά 80% τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Ευρασιατικός πληθυσμός είναι μεταναστευτικός, περνώντας τον χειμώνα (σχεδόν τον μισό χρόνο, από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο) στην Αφρική. Τα ανώριμα πουλιά περνούν επίσης τα πρώτα δύο με τρία χρόνια της ζωής τους στην Αφρική, προτού επιστρέψουν στους τόπους αναπαραγωγής. Το μεγαλύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού πληθυσμού πιστεύεται ότι διαχειμάζει στη ζώνη του Σάχελ, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία να δείχνουν ότι ο Βαλκανικός πληθυσμός διαχειμάζει στο Ανατολικό Σάχελ (κυρίως στο Τσαντ και το Σουδάν, αλλά και στη Νιγηρία, τον Νίγηρα και στην Αιθιοπία) ακόμα και στην Υεμένη. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε χρόνο επιστρέφουν λιγότερα πουλιά στα Βαλκάνια από τους τόπους διαχείμασης, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη θνησιμότητα κατά τη μετανάστευση. Οι κύριοι λόγοι για την αυξημένη θνησιμότητα είναι η δηλητηρίαση, η ηλεκτροπληξία, η άμεση δίωξη, τα φυσικά εμπόδια κ.λπ. Εκτός της επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης για τον Ασπροπάρη, τα πρόσφατα δεδομένα κατέδειξαν την ανάγκη επέκτασης της προσπάθειας συνεργασίας και του γεωγραφικού εύρους του σχεδίου δράσης, ώστε να περιλαμβάνει τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τη Μετανάστευση θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την καθοδήγηση του διεθνούς συντονισμού των μέτρων διατήρησης, διασφαλίζοντας την επιβίωση των Ασπροπάρηδων των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ασίας και του Καύκασου (οι δύο τελευταίες περιοχές προσφέρουν καταφύγιο σε σημαντικούς πληθυσμούς Ασπροπάρηδων που μοιράζονται εν μέρει την ίδια μεταναστευτική διαδρομή και, συνεπώς, τις ίδιες απειλές).

Στόχος

Ανάπτυξη ενός Διεθνούς Σχεδίου Δράσης για τη Μετανάστευση (ΣΔΜ) για τον Ασπροπάρη για τη διασφάλιση της επιβίωσης των πληθυσμών των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής και τον τόπων διαχείμασης.

Εύρος

• Βαλκάνια
• Κεντρική Ασία και Καύκασος
• Μέση Ανατολή
• Αφρική

Περίοδος

Σχεδίαση: Αύγουστος  2014 - Δεκέμβριος 2015

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή: 2016 – 2020

Προσέγγιση

Το ΣΔΜ θα σχεδιαστεί με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την έκταση της μεταναστευτικής διαδρομής, τις περιοχές εγκατάστασης, την χρήση των ενδιαιτημάτων και τις πιθανές απειλές για το είδος κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και διαχείμασης εντός του διεθνούς δικτύου των ειδικών για τον Ασπροπάρη που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE+ "Η Επιστροφή του Ασπροπάρη" και τη Μονάδα Συντονισμού (ΜΣ) του Raptors MoU.

Κριτήρια επιλογής για τους επιχορηγούμενους συμμετέχοντες: Λόγω των περιορισμένων πόρων, θα ισχύσουν διττά κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων που θα τους δοθεί επιχορήγηση από το Πρόγραμμα LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» ή από το Raptors MoU (SSFA/CMSAD/2014/005). Θα δοθεί προτεραιότητα σε συμμετέχοντες από χώρες που βρίσκονται εντός της μεταναστευτικής διαδρομής (Κράτη Εύρους) που αποδεδειγμένα χρησιμοποιείται από Ασπροπάρηδες των Βαλκανίων ή της Κεντρικής Ασίας. Θα προσκληθούν ειδικοί και από άλλες χώρες (π.χ. Δυτική Ευρώπη) με βάση το υψηλό τους επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στο είδος. Ανάμεσα στα Κράτη Εύρους, θα δοθεί προτεραιότητα σε χώρες χαμηλού εισοδήματος και σε αυτές που παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις του είδους ή σοβαρές και συνεχείς απειλές.Θα δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις χώρες να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη βελτίωση της τελικής έκδοσης του ΣΔΜ μέσω email.   

Στάδια

Προπαρασκευαστικό στάδιο (Μάρτιος – Δεκέμβριος 2014. Σε εξέλιξη): δημιουργία διοργανωτικής επιτροπής, λεπτομερής ανάπτυξη της ιδέας του ΣΔΜ του Ασπροπάρη, επικοινωνία του γεγονότος, δημιουργία διεθνούς ομάδας εργασίας για το ΣΔΜ και προκαταρκτική εργασία για το πρώτο προσχέδιο του ΣΔΜ και προκαταρκτική διοικητική μέριμνα για την οργάνωση της Συνάντησης Εργασίας για το ΣΔΜ το 2015. 

Σχεδίαση (Ιανουάριος – Αύγουστος 2015): οργάνωση διεθνούς συνάντησης εργασίας για το ΣΔΜ για την ανάπτυξη του κειμένου του ΣΔΜ, προώθηση του κειμένου σε διαφορετικές οργανώσεις και ιδρύματα στις χώρες που βρίσκονται εντός του μεταναστευτικού διαδρόμου και των τόπων διαχείμασης, επικοινωνία με κυβερνητικές αρχές διαφόρων χωρών για την περαιτέρω υποστήριξη του ΣΔΜ (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015).

# EVFAP Final version [EN]


Αρχεία

< Πίσω