Αγρο-περιβαλλοντικές πρακτικές

Μία από τις κρισιμότερες απειλές για τον Ασπροπάρη είναι η διαχείριση των ενδιαιτημάτων του. Η υψηλή συγκέντρωση αγροχημικών που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες μεταφέρεται μέσω της βόσκησης στα κτηνοτροφικά ζώα και μετά το θάνατό τους και οι επικίνδυνες αυτές ουσίες μεταφέρονται στον οργανισμό των ανώτερων θηρευτών. Με τον τρόπο αυτό στους γύπες, οι οποίοι είναι στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας, συσσωρεύονται σε υψηλά επίπεδα φυτοφάρμακα και βαρέα μέταλλα. Από την άλλη πλευρά, εάν οι ασθένειες των κτηνοτροφικών ζώων αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά και άλλα φάρμακα, αυτό έχει επίσης επίδραση στην κατάσταση της υγείας των γυπών που καταναλώνουν τα πτώματά των ζώων αυτών.

Η κακή κατάσταση της υγείας των γυπών αποτελεί έναν πολύ καλό δείκτη του ανθυγιεινού περιβάλλοντος που έχουμε δημιουργήσει και ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη να αρχίσουμε να δίνουμε βάρος στην ποιότητα των τροφίμων που παράγουμε και καταναλώνουμε.

Οι Αγρό-περιβαλλοντικές (ΑΠ) δράσεις του Προγράμματος στοχεύουν στην ανάπτυξη και μετάδοση ποικίλων ερεθισμάτων και πληροφοριών στους γεωργούς, ώστε η παραγωγή τους να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, θα προωθηθούν επίσης τα πρόσφατα εφαρμοζόμενα αγρό-περιβαλλοντικά μέτρα στη Βουλγαρία κατά της μετατροπής των βοσκοτόπων και λιβαδιών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αυτό το αγρο-περιβαλλοντικό μέτρο στοχεύει στη βιώσιμη διατήρηση των ενδιαιτημάτων του Ασπροπάρη (και άλλων παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, όπως του Βασιλαετού και του Στεπογέρακου) σε εθνική κλίμακα. Αυτές οι πρακτικές είναι επωφελείς για τα πουλιά, τους ανθρώπους και τη βιοποικιλότητα στο σύνολό της.

Земеделска земя в Сакар


< Πίσω

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη


Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή


Αρκετοί Ασπροπάρηδες επισκέφθηκαν την ταΐστρα στο Studen Kladenets τη φετινή χρονιά

Αρκετοί Ασπροπάρηδες επισκέφθηκαν την ταΐστρα στο Studen Kladenets τη φετινή χρονιά