Η Ισπανία προσέφερε ως δώρο έναν Ασπροπάρη στη φύση της Βουλγαρίας!

16.04.2018
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Η Ισπανία προσέφερε ως δώρο έναν Ασπροπάρη στη φύση της Βουλγαρίας!

The one-year-old bird, hatched in the Jerez Zoo, will be flying in the Bulgarian skies after a short stay in the adaptation aviary in the Eastern Rhodopes!

On April 12, a team of Green Balkans, part of the project “Egyptian Vulture new LIFE” spent all day at the cargo terminal of Sofia Airport waiting for the precious gift - a young Egyptian vulture. The bird was supposed to arrive at noon, however, due to changes in flight times of the airline, they managed to collect it only at midnight. In the end it's important the young bird arrived in good health and was successfully transported to the adaptation aviary in the Eastern Rhodopes.

There, waiting for the bird, were the other three Egyptian vultures, gifted to Bulgaria from Prague and Schönbrunn. The methodology of the project is for the four birds to stay for a while in the aviary, until they get used to their surroundings. Eventually they'll be tagged with GPS transmitters and  released.

We are hoping they'll get accustomed to the area and stay there until the end of the summer, migrating then with the other bird flocks. 

The activity is being carried out under the LIFE project "Egyptian Vulture New LIFE", which brings together institutions and organizations from 14 countries spanning the Balkans, Middle East and Africa. The four young Egyptian Vultures have been donated to the project with the assistance of Anton Vaidl - coordinator of the European Endangered Species Programmes (EEP) of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), and with the assistance of VCF.

Πίσω
Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή